ELS NOSTRES PROJECTES


Projectes en curs-.

Conveni de cooperació al Marroc en l'àmbit educatiu i de desenvolupament:

Plans d'actuació al Marroc:

 • Construcció d'un pou d'aigua potable en la regió rural de Taza.
 • Tancament perimetral i construcció de banys en diverses escoles de la regió de Taza.
 • Implementació de diversos programes educatius i de desenvolupament a Taza i Fes.


Obra social i xarxa missionera al món àrab:


Edició i traducció d’un popular i reconegut devocional en llengua catalana, per a la seva distribució als Països Catalans:


Creació i expansió del Seminari Teològic Ecumènic SETEC-Masvidal, amb cursos online i presencials:


Aixecament de ministeri evangèlic al nord de l'Aragó:
Projectes passats-.

Canalització d'aigua potable a Xij Lemerug, de la Comuna Rural Ait Saghrogen (Marroc):


Creació d’un menjador social i d’un banc d’aliments, a la ciutat de Bata (Guinea Equatorial):


Creació d’un pis tutelat per a disminuïts psíquics, a l’Alt Pirineu (Proyecto ANDA). [suspès]


Creació d’un Centre de Dia per a Avis, a la ciutat de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia):Pla d’Alfabetització Tecnològica, a la ciutat de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia):


Creació d’una plataforma educativa universitària, a la ciutat de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia):


Voluntariat al ‘Hogar El Faro’:

 • Centre: Llar d’acollida i formació de mares adolescents.
 • Fundació: L’any 2011 per ‘El Faro, Servei Social Evangèlic‘.
 • Tasques desenvolupades:
  a-. Refundació del centre: canvi de l’equip directiu i del personal educador i auxiliar.
  b-. Implantació d’un règim de funcionament intern.
  c-. Restabliment de les relacions i implicacions de tercers actors en el territori.
  d-. Programació i execució d’un pla educatiu per a les usuàries.
  e-. Estructuració informàtica de l’administració del centre.
  f-. Creació de la pàgina web de la Llar i presència a les xarxes socials.
  g-. Classes d’ofimàtica a les usuàries.
  h-. Estudi exhaustiu de l’àmbit empresarial i sòcio-cultural de la regió.
  i-. Presentació d’un projecte de creació d’empresa per autofinançar la Llar.
  j-. Recerca de recursos econòmics locals per a l’educació de les usuàries.
  k-. Recerca de recursos humans per exercir el voluntariat a la Llar.
 • Durada: 7 mesos (de setembre 2014 a abril 2015).
 • Enllaç web al projecte: http://hogarelfarocat.wordpress.com“Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons els dons que ha rebut, com a bons administradors de la múltiple i variada gràcia de Déu.” 1 Pere 4:10