QUI SOM? (FE)


El nostre carisma-.

‘CEC-Masvidal’ és una comunitat ecumènica cristiana, d’arrel evangèlica, i de tradició catalana, dedicada a l’oració i al servei.

  • Comunitat cristiana: per viure la fe cristiana en comunitat i una vida centrada en el Regne de Déu a la terra.
  • Ecumènica: amb unes espiritualitat, doctrina, teologia, litúrgia, obertes i basades en els denominadors comuns de les tres esglésies cristianes (els ritus reformat, romà i ortodox), des dels principis bàsics de la Reforma (només Fe, només Gràcia, només Escriptures, Sacerdoci Universal de tots els batejats, única autoritat de Jesucrist…) i en base als articles de fe dels dos Credos Apostòlic i de Nicea-Constantinoble, que permet la comunió i l’acolliment de tot cristià.
  • Catalana: des de l’universalisme, es defineix tal i com ho fan moltes comunitats religioses de caire nacional, construint-se des d’una catalanitat estructural, tant en la cultura i llengua vehiculars del seu funcionament, com en el secular tarannà aperturista, ecumènic i conciliador.
  • Dedicada a l’oració i al servei: des de la confiança que l’oració culmina en el servei, i el servei neix en l’oració, la comunitat basa la seva existència en aquests dos pols: oració amb Déu, i servei als ‘germans petits’, des de la caritat i per a la caritat (= amor).

La nostra Regla és:
ORA ET SERVI
(Prega i serveix)

I el logotip de la comunitat és la unió dels símbols que més representen les tres branques del cristianisme, a saber, el peix protestant-evangèlic, la creu catòlic-romana i la creu ortodoxa-oriental:

Aquesta és la nostra Confessió de fe (en format PDF).El nostre nom-.

CEC-Masvidal és una estructura orgànicament pròpia, econòmicament interdependent, i relacionalment autònoma. El terme ‘comunitat’ no es pren en el sentit restringit de comunitat que viu sota el mateix sostre, sinó en el sentit més ampli d’associació animada per un esperit comunitari específic i propi, bo i entenent que més enllà d’aquesta comunitat tots els batejats som membres d’un sol Cos que és l’Església del Crist, carismàtica per la guia de l’Esperit Sant. En aquest sentit els termes ‘comunitat’ i ‘comunitari’ fan referència a una vida associativa i de comunió espiritual entre els seus membres.

La comunitat pren el seu nom de Mossèn Jaume Masvidal i Gual, difunt sacerdot de ritus catòlic-romà de la diòcesi de Barcelona, model de vida fidel a la crida del Senyor, i al servei de l’únic Poble de Déu; heretat d’Ell, fou humil i delerós de la seva Paraula; ara assaboreix la victòria.La nostra figura jurídica-.

La ‘Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal’ (CEC-Masvidal) és una entitat religiosa, evangèlico-ecumènica, missionera i interdenominacional:

  • amb NIF R22(XXX)28J.
  • inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Presidència, amb número 023571.
  • amb seu social a Biescas (HU) – Spain.
  • amb seu administrativa a Barcelona – Catalonia.

AJUDA'NS A AJUDAR